Západočeská liga

Základní údaje

Požární útok
Západočeský kraj
Disciplína
Kraj
www
Václav Hranička
2004
Vedoucí
Rok založení
Správce (při úpravách asistuje i CPS)

Kontakty

E-mail

  • hranickovi(a)hotmail.com

Telefon

  • +420602145623

Odkazy

Domovská stránka

Facebook

Statistika

Profil zobrazen

  • 18834x

Sociální sítě

O soutěži

Soutěže se mohou zúčastnit všechna hasičská družstva z celé ČR i ze zahraničí, na základě přihlášky k jednotlivým soutěžím v kategoriích muži a ženy.

Časy mužů

16,8 SDH Brodeslavy 02.08.2008 O pohár - SDH Kout na Šumavě

Časy žen

17,09 SDH Kunovice 22.07.2006 O pohár - SDH Úherce

Pravidla účasti

Soutěže se zúčastní družstva, která se prezentují nejpozději 15 minut před stanoveným začátkem soutěže.V odůvodněných případech mohou přítomní členové Rady ZČHL udělit výjimku a soutěžní družstva budou zařazena na konec startovní listiny. Startovné uhradí družstvo při prezenci k soutěži. Výše startovného může činit max.100,-Kč za jedno soutěžní družstvo

Pravidla provedení

Dle platných pravidel požárního sportu uvedených ve Směrnici hasičských soutěží SH ČMS a pravidel ZČHL , na sklopné terče. Kategorie ženy bude startovat po kategorii muži. Stroj může být před pokusem nastartován.

Pravidla techniky

Přenosná požární stříkačka s funkčními klouby a zpětnou klapkou.Savice – délka 2,5 m ±5 cm, bez tvarových podložek, se šroubením o průměru 110 mm. Koš s funkční klapkou, s ovládáním umístněným vně pláště.Hadice "C" min. šířka 65 mm, hadice "B" min. šířka 100 mm. Délka hadic min. 19 m . Rozdělovač s funkčními uzávěry bez jejich zajištění a přídavného držáku .

Pravidla výstroje

Ústroj družstva jednotná - pracovní, soutěžní, sportovní nebo vycházkový stejnokroj.Obuv pracovní nebo sportovní dle pravidel PS.Opasek lehký kožený.Ochranná přilba schváleného typu dle pravidel PS.

Pravidla hodnocení

Čas požárního útoku bude měřen elektronickou časomírou.Terče musí být konstruovány tak, aby byly vybaveny viditelnou signalizací ukončení pokusu (světelně, mechanicky nebo kombinací obou způsobů). Tvrdost terčů měřená na horním okraji otvoru musí být v rozmezí 8-10 kg. Starování - Povely „Na místa, připravte se!“, „Pozor!“, výstřel. Každé soutěžní družstvo má možnost pouze jednoho opakovaného startu, pokud nebyla chyba na straně startéra nebo startovací techniky (selhání výstřelu apod.).

Pravidla pořadatele

Dodrží rozměry terčů, tj. nástřiková deska (500x500mm), průměr otvoru 50 mm, středící kruh o průměru 150 mm, výška středu otvoru nad zemí 1600 mm, barva desky a středícího kruhu ve vzájemném kontrastu.
Čára stříkání – výška max. 20 mm nad zemí, minimální délka 10 m.Nádrž na vodu musí mít stěny vysoké 0,8 m, šířku min. 0,9 m a nejmenší obsah vody 1000 l, kraje musí být bez ostrých hran, nádrž bez uší a madel. Levá stěna nádrže z pohledu od základny musí být souběžná se středovou osou základny. Vnitřek nádrže musí být hladký a bez překážek o které by se mohl závodník zastavit nebo zranit.
Zajistí průběžnou dodávku vody po celou dobu útoku.

Ceny

Věcné ceny, zakázáno udělovat živé ceny.

Fotografie

Facebook

Vzkazy