Velká cena Blanenska

Základní údaje

Požární útok
Jihomoravský kraj
Disciplína
Kraj
www
2005
Vedoucí
Rok založení
Správce (při úpravách asistuje i CPS)

Kontakty

Odkazy

Domovská stránka

Facebook

Statistika

Profil zobrazen

  • 22155x

Sociální sítě

O soutěži

Souteží zarazených do Velké ceny Blanenska (dále VCB) se mohou zúcastnit všechna
hasicská družstva, která se prihlásí do jednotlivých souteží.

Pravidla účasti

Souteží zarazených do Velké ceny Blanenska (dále VCB) se mohou zúcastnit všechna
hasicská družstva, která se prihlásí do jednotlivých souteží.

Pravidla provedení

Dle platných pravidel „požárního sportu“ a pravidel VCB.

Pravidla techniky

Dle platných pravidel „požárního sporu“ a pravidel VCB.
• útocné vedení „C“ – plošná šírka min. 65mm, délka min. 19m
• dopravní vedení „B“ - plošná šírka min. 100mm, délka min. 19m
• sací koš 110mm s funkcní klapkou, ochranná mrížka s velikostí oka max. 10x10 mm
• požární stríkacka vycházející ze stroje schváleného typu bez viditelných úprav.

Pravidla výstroje

Jednotný úbor.

Pravidla hodnocení

Dodá pořadatel.

Pravidla pořadatele

Podrídit se požadavkum, které plynou ze smluv podepsaných mezi VC Blanenska a
sponzory. K tomu se zaváže podepsáním smlouvy s Velkou cenou Blanenska. Ve
smlouve jsou zahrnuty i sankce za nedodržení podmínek. V prípade, že poradatel
nepodepíše smlouvu s VCB musí odstoupit od porádání VCB a automaticky jej
nahrazuje kandidátská soutež s nejvyšším poctem hlasu.

Ceny

Věcné ceny.

Fotografie

Vzkazy