Polabská liga

Základní údaje

Požární útok
Středočeský kraj
Disciplína
Kraj
www
OSH Nymburk
Vedoucí
Rok založení
Správce (při úpravách asistuje i CPS)

Kontakty

Odkazy

Domovská stránka

Facebook

Statistika

Profil zobrazen

  • 17031x

Sociální sítě

O soutěži

Polabská liga je pětikolová soutěž v disciplíně požární útok určená pro soutěžní družstva mužů, žen a dětí organizovaných ve Sborech dobrovolných hasičů obcí okresu Nymburk. Provedení disciplíny bude provedeno v souladu s pravidly požárního sportu. Soutěžní disciplínu začnou plnit ženy, následně muži a nakonec děti. V den soutěže má soutěžní družstvo možnost dvou pokusů, dosažený nejlepší čas bude zaznamenán do průběžné výsledkové tabulky .Pro potřebu celkového hodnocení se zařazuje družstvo se třemi nejlepšími časy dosaženými v jednotlivých kolech soutěže (z každého kola se počítá pouze jeden nejlepší čas).V případě rovnosti sečtených tří nejlepších časů bude rozhodovat porovnání nejlepších dosažených časů v soutěži. Muži a ženy budou mít stroj při startu v klidu.

Časy mužů

20,32 Hronětice A

Časy žen

21,17 Písková Lhota B

Pravidla účasti

Muži, ženy, smíšené a mladí hasiči kategorie starší, mladší, přípravka

Pravidla provedení

dle pravidel Požárního sportu

Pravidla techniky

Motorové stříkačky(dále jen stroje) a věcné prostředky
Družstva startují s vlastní PS-12 nebo strojem KONFI sériové výroby. Ostatní věcné prostředky dle pravidel. Vzájemné půjčování strojů je zakázáno, výjimku v odůvodněných případech může povolit hlavní rozhodčí. Družstvo může použít pryž pod sací vedení od stroje ke kádi. Soutěžní pokus bude vždy proveden s použitím přetlakového ventilu dodá HZS a sklopné terče s elektronickou časomírou. Hadice B a C standardních rozměrů dle pravidel.
Hadice B Ø 75mm , šířka při zploštění min.113mm, délka hadice min.19 metrů
Hadice C Ø 52mm , šířka při zploštění min.79mm, délka hadice min.19 metrů

Pravidla výstroje

muži nástup vždy v pracovním stejnokroji PS-2, ženy v jednotném sportovním stejnokroji. Nástupu se účastní min. 5 členů družstva.Při nástupu a provedení pokusu bude hodnocena jednotnost ustrojení, za každého špatně ustrojeného člena bude připočtena jedna trestná sekunda. Tato povinnost platí i pro vedoucího družstva pokud bude přítomen na nástupu. Soutěžní družstvo bude při plnění pokusu jednotně a čistě ustrojeno, oblečení může být zásahového či sportovního charakteru. Součástí startovního oblečení bude vždy přilba a opasek.

Pravidla hodnocení

Elektronická

Pravidla pořadatele

SDH v místě konání a OSH

Ceny

ceny na každem kole od místního SDH a na konci ligy ceny od OSH

Fotografie

Vzkazy