Podorlická liga

Základní údaje

Požární útok
Královéhradecký kraj
Disciplína
Kraj
www
Vedoucí
Rok založení
Správce (při úpravách asistuje i CPS)

Kontakty

Odkazy

Domovská stránka

Statistika

Profil zobrazen

  • 20135x

Sociální sítě

O soutěži

sdh-tutleky@seznam.cz


http://hasicicastolovice.webnode.cz/news/pravidla-podorlicke-ligy-2010/

Pravidla účasti

Účast

- soutěže se mohou zúčastnit všechna hasičská družstva z celé ČR i ze zahraničí na základě přihlášky k jednotlivým soutěžím v kategoriích muži a ženy. Za přihlášku k soutěži se považuje zaplacení startovného. V případě účasti více družstev jednoho SDH, provede před odstartováním soutěže dané kategorie pořadatel jejich označení.

Rozsah soutěže
- soutěže se zúčastní družstva, která se prezentují nejpozději 15 min. před nástupem družstev na začátku soutěže. Výjimku, pouze ve výjimečných případech ( např. porucha vozidla při dopravě na soutěž ), povoluje pořadatel soutěže. V tomto případě je nutné kontaktovat zástupce daného pořadatele v radě přes mobilní telefon (viz. čl. XI.). Tato podmínka je nutná z důvodu dostatečného času na zpracování startovní listiny. Družstvo bude v takovémto případě zařazeno na konec startovní listiny. Startovné bude uhrazeno družstvy při prezentaci. Výše startovného za jedno družstvo je maximálně 200 Kč. Přihlásit se a vybrat startovní pořadí bude možné na http://www.firesport.cz/ - diskuze – Podorlická liga

Pravidla provedení

Způsob provedení požárního útoku

- podle platných směrnic hasičských soutěží (upravených dle pravidel PS z 1.5.2007) a výjimek platných pro Podorlickou ligu pro rok 2011 (uvedených v článku IV. Technické podmínky ) na nástřikové, případně na sklopné terče.

- Na soutěžní dráhu je povolen vstup pouze soutěžnímu družstvu při pokusu a technické četě.

Na soutěžní dráhu je družstvům zakázáno umísťovat jakékoliv značky, mimo značek umístěných pořadatelem. Porušení tohoto ustanovení znamená neplatný pokus pro dané družstvo.

Pravidla hodnocení

Měření času

- čas požárního útoku bude měřen elektronickou časomírou na dvě desetinná místa

- terče musí být konstruovány tak, aby byly vybaveny viditelnou signalizací ukončení pokusu

( světelně, mechanicky, nebo kombinace obou způsobů ), nerozsvítí-li se světlo, pokus je

neplatný s důvodu technické závady a družstvo pokus opakuje

- při selhání časomíry (časomíra se nezastaví) družstvo opakuje svůj pokus. K opakování pokusu

nastupuje družstvo po dohodě s pořadatelem

- při selhání časomíry delším než jedna hodina, rozhodne hlavní rozhodčí společně s radou Podorlické ligy o dalším průběhu soutěže

Fotografie

Vzkazy