Benešovská liga

Základní údaje

Požární útok
Středočeský kraj
Disciplína
Kraj
www
Lukáš Vítek
2008
Vedoucí
Rok založení
Správce (při úpravách asistuje i CPS)

Kontakty

E-mail

  • benehasliga(a)seznam.cz

Odkazy

Domovská stránka

Facebook

Statistika

Profil zobrazen

  • 10723x

Sociální sítě

Partneři

Pivovar Ferdinand  HASIČI-CZ.cz Jiskra Rádio BLANÍK

O soutěži

Benešovská hasičská liga v požárním útoku vznikla v roce 2008.

Historie

Benešovská hasičská liga v požárním útoku vznikla v roce 2008 v rámci tzv. „nultého ročníku“.
První rada ligy byla ustanovena převážně ze zástupců pořádajících sborů.
Liga zahrnovala celkem čtyři soutěže (Zdislavice, Načeradec, Bystřice, Všechlapy). Celkem se tohoto ročníku zúčastnilo 24 družstev mužů a 11 družstev žen. Historicky prvními vítězi se v obou kategoriích stala družstva SDH Louňovice pod Blaníkem.
O rok později se již liga rozběhla oficiálním prvním ročníkem a začala tak ve svém rozvoji.
Během let 2009 – 2013 se každým rokem liga rozšířila o jednu soutěž.
V roce 2009 byla přidána soutěž v Jiřeticích, v roce 2010 přibyla soutěž v Chářovicích, rok 2011 byl první účastí pro pořadatele první noční soutěže v Jankově, v roce 2012 byla přidána soutěž v Daměnicích na 2B a rok 2013 byl premiérou pro Malovice.
5.ročník Benešovské ligy je zatím posledním dokončeným. Tohoto ročníku se zúčastnilo celkem 46 družstev mužů 24 družstev žen, oproti prvním začátkům je to téměř dvojnásobek družstev, která se na soutěže naší ligy přijela podívat.
Pro právě probíhající ročník 2014 byly přidány dvě nové soutěže. Bukovany a noční závod v Křivsoudově.

Časy mužů

Základní kolo:
(3B) - Bezděkov pod Třemšínem čas 16,28s v Bukovanech 2014
(2B) - Jankov čas 14,38s v Daměnicích 2012
Rozstřely:
Bezděkov pod Třemšínem čas 14,53s v Bukovanech 2014

Časy žen

Základní kolo:
Dvorce čas 17,17s ve Všechlapech 2011
Rozstřely:
Daměnice B čas 16,95s ve Zdislavicích 2014

Pravidla účasti

1.BNL se mohou zúčastnit všechna družstva SDH, HZS ČR, podnikové a jiné z celé ČR i mezinárodní na základě řádně vyplněné přihlášky (viz příloha č.2) k jednotlivým soutěžím v kategoriích muži a ženy a zaplacením startovného ve výši 200,- Kč před zahájením soutěžemístě konání soutěže. Zahájením soutěže se rozumí nástup soutěžních družstev na začátku soutěže.
2.Předběžné přihlášky mohou soutěžní družstva zasílat na adresu pořádajícího družstva nebo na adresu rady BNL.
3.Soutěžící v BNL musí mít v den soutěže dovršen 15 -ctý rok věku.

Pravidla provedení

1.Dle „Směrnice hasičských sportovních soutěží pro muže a ženy (Část II.)“ a dle pravidel BNL.V případě odlišností se použijí pravidla BNL.
2.Útok bude prováděnkategorii muži: 3B, resp. 2B, v kategorii ženy: 2B.
3.Útok bude prováděn na sklopné nebo nástřikové terče.
4.Útok bude prováděn bez přetlakového ventilu.

Pravidla techniky

STROJ
1.Požární stříkačka schváleného typu a z něho upravená s funkčními uzávěry B a klapkou.
2.Ovládání plynu mechanické na směšovacím zařízení nebo na místě vyrobeném výrobcem.
3.Výfukové potrubí musí procházet vývěvou a musí vyúsťovat na původním místě vyrobené výrobcem. Výfuk může být čtyřsvodový.
4.Na šroubení víka čerpadla musí být nejméně dva a půl závitu a je povolen nástavec (redukce).
5.Na víku chladiče, vzduchovém filtru a benzínové nádrži stroje nelze použít jakoukoliv pomůcku pro zajištění stabilní polohy materiálu (savice, koše, apod.). Dekorativní (ochranná) pokrývka nádrže umístěna pod úchytnými pásy, bez jakýchkoliv výčnělků, tvarových podložek, suchých zipů apod., kopírující povrch nádrže v maximální tloušťce 5mm se nepovažuje za úpravu. Ochrannou pokrývku lze při dodržení těchto podmínek využít i na vzduchovém filtru případně na chladiči.
6.První hadice B může být narovnána pod výtlačné hrdlo B.
7.Před pokusem může být stroj nastartován.
SÁNÍ
8.Savice - délka 2,5 metru ± 0,1 m bez tvarových podložek, se šroubením o průměru 110 mm a minimálním počtem 2,5 závitu.
9.Podložka pod savice se může používat pouze hladká, rovná, bez výřezů o max. tloušťce 10 mm.
10.Koš s kovovým výpletem a funkční klapkou, jejíž ovládání je umístěno na vně pláště vycházející ze schváleného typu. Na základě vystaveného dokladu o shodě je možné také použít plastový koš produkce společnosti FLÍDR s.r.o. s typovým označením S-110 TURBO. Ocelové struny se nepovažují za kovový výplet. Maximální světlost oka je 10x10mm.
11.Koš musí být našroubován na savici před ponořením do vody. Pokus je platný i tehdy, spadl-li koš do vodního zdroje, nebo mimo něj, a byl následně našroubován na savici nad hladinou vody, pokud se savice nedotkla hladiny vody.
12.Koš musí být našroubován po celou dobu pokusu (sání) i po vytažení z vodního zdroje.
13.Savice musí být před ukončením pokusu sešroubovány. V momentě signalizace časomíry o ukončeném pokusu bude každý náznak šroubování savic posouzen jako porušení tohoto pravidla.
ÚTOČNÉ VEDENÍ
14.Hadice:
C-52 plošná šíře min. 79 mm
B-75 plošná šíře min. 113 mm
C-42 plošná šíře min. 65 mm
B-65 plošná šíře min. 100 mm
Délka hadic min. 19 m. Délka hadice se měří včetně půlspojek (bez ozubů).
15.Kontrolu délky hadic provede rozhodčí namátkově ihned po provedení pokusu, změřením minimálně jedné libovolné hadice u každého soutěžního družstva, určené rozhodčím. Hadici určenou ke kontrole délky přinesou na místo měření dva soutěžící daného družstva. Namátkovou kontrolu šíře hadic lze provést před nebo po provedení pokusu.
16.Půlspojky se nesmí dotýkat a ozuby nesmí být zasunuty v tělese půlspojky. Mezi zuby musí projít plech o síle1mm, to samé platí o koši.
17.Je možné používat pojistky proti rozpojení.
18.Rozdělovač s funkčními uzávěry, s ovládacími prvky bez ostrých hran. Za rozdělovač s funkčními uzávěry se považuje i rozdělovač s otočenými pákami.
19.Proudnice vlastní, průměr výstřikové hubice 12,5 - 13 mm. Před útokem může rozhodčí namátkově průměr přeměřit.

Pravidla pořadatele

1.Zajistit nejpozději 14 dní před termínem soutěže umístění pozvánky na internetových stránkách.
2.POZVÁNKA MUSÍ OBSAHOVAT: datum a místo a čas konání soutěže s textem v záhlaví, že se jedná o soutěž Benešovské ligy s Ferdinandem.
3.Pořadatel je povinen zajistit časomíru a zapisovatele.
4.Pořadatel je povinen přijmout do soutěže všechna družstva, která jsou do soutěže řádně přihlášena.
5.Dodržet rozměry dráhy, terčů, nádrže na vodu a jejich správné rozmístnění a vyznačení dle pravidel požárního sportu.
6.Pořadatel zajistí, aby v prostoru základny a kádě byl zpevněný povrch (např. asfalt, beton, dlažba, tartan apod.)
7.Vyznačit místo pro měření hadic.
8.Zajistit přípravný prostor.
9.Dodržet pravidla o organizaci soutěže.
10.Pořadatel na vlastní náklady zajistí občerstvení pro rozhodčí, moderátora a časomíru.
11. Pořadatel zajistí věcné ceny i pro rozhodčí soutěže.
12.Pořadatel zajistí poháry pro první 3 místa v kategorii muži a pro první 3 místa v kategorii ženy.
13.Pořadatel musí zajistit věcné ceny minimálně pro prvních deset soutěžních družstev v obou kategoriích.
14.Pořadatel zajistí odměnu pro vítěze v každé kategorii tzv. rozstřelu.
15.Předat výsledkové listiny zástupcům Rady BNL. Výsledky budou předány v elektronické podobě (formou MS Excel).
16.Uvádět u všech družstev na startovní i výsledkovou listinu název sboru a okres.
17.Zajistit instalaci reklam případných sponzorů.
18.Zajistit řádné označení zdravotní služby a zdravotníka.
19.Pořadatel dodá jednoho člověka na měření hadic.
20.Pořadatel zajistí foto a video záznam z jím pořádané soutěže. Materiály budou dodány do 7 dní od konání soutěže formou DVD případně jiným způsobem dle domluvy. Pořadatel také zajistí dodání zprávy, která bude použita pro webové stránky BNL.
21.Pořadatel vloží do pokladny pro nákup cen na závěrečné hodnocení jednotný poplatek 3 000,- Kč splatný nejpozději v den konání soutěže.
22.Pořadatel závěrečného vyhodnocení vloží do pokladny poplatek 3 000,- Kč splatný nejpozději v den závěrečného vyhodnocení.
23.Pořadatel zajistí značky k rozměření trati. Družstva mohou těchto značek využít pro vlastní potřebu.

Fotografie

Vzkazy